Thứ Năm , 16 Tháng Năm 2024
Trang chủ Cao Thị Ly Ly

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Cao Thị Ly Ly
 • Cao Thị Ly Ly
 • Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn.
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản Phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)
 • Cao Thị Ly Ly
 • Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn.
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản Phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)

Tháng Bảy, 2017