Thứ Hai , 5 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Cát Phượng
 • Trần Lữ Cát Phượng
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
 • Ngành: Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Chuyên ngành: Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Quá trình đào tạo: 
  • ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (2020-2024)
 • Trần Lữ Cát Phượng
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
 • Ngành: Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Chuyên ngành: Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Quá trình đào tạo: 
  • ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (2020-2024)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ