Thứ Bảy , 16 Tháng Mười 2021
Trang chủ Lê Hà Cảnh Châu

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Hà Cảnh Châu
 • Lê Hà Cảnh Châu 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Quá trình đào tạo:
  • Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2005
 • Lê Hà Cảnh Châu 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Quá trình đào tạo:
  • Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2005

Tháng Mười Hai, 2019