Thứ Sáu , 24 Tháng Năm 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Hà Cảnh Châu
 • Lê Hà Cảnh Châu 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Quá trình đào tạo:
  • Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2005
 • Lê Hà Cảnh Châu 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh trong Khoa Học – Công Nghệ
 • Quá trình đào tạo:
  • Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2005

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ