Thứ Hai , 22 Tháng Tư 2019
Trang chủ Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang
 • Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang
 • Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm
 • Nơi làm việc: Đại học Y Hà Nội
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Bác sĩ Nội trú)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2010 – 2016 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang
 • Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm
 • Nơi làm việc: Đại học Y Hà Nội
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Bác sĩ Nội trú)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2010 – 2016 (Bác sĩ)

Tháng Ba, 2019

Tháng Tám, 2018