Thứ Hai , 18 Tháng Chín 2023
Trang chủ Cù Thanh Ngân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Cù Thanh Ngân
 • Cù Thanh Ngân 
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday – Matty Mullins
 • Nơi học tập: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Đang cập nhật
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2017-2023)
 • Cù Thanh Ngân 
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday – Matty Mullins
 • Nơi học tập: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Đang cập nhật
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2017-2023)

Tháng Bảy, 2021