Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023
Trang chủ Đặng Nữ Thùy Trang

Đặng Nữ Thùy Trang

Đặng Nữ Thùy Trang
 • Đặng Nữ Thùy Trang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (2022)

Tháng Mười, 2019

 • 2 Tháng Mười

  Siêu âm ngã âm đạo

  Ở quý I thai kỳ, siêu âm ngã âm đạo chính xác hơn siêu âm qua đường bụng.