Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đặng Thái Bình
 • Đặng Thái Bình
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017 – nay)
 • Đặng Thái Bình
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017 – nay)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ