Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đặng Phúc Vinh
 • Đặng Phúc Vinh
 • Vô tâm là đạo.
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
 • Nơi làm việc: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2013 – 2019)
 • Đặng Phúc Vinh
 • Vô tâm là đạo.
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
 • Nơi làm việc: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2013 – 2019)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ