Chủ Nhật , 26 Tháng Năm 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đào Thị Hải Yến
 • Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ