Thứ Bảy , 24 Tháng Chín 2022
Trang chủ BS. Đào Thị Hải Yến

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đào Thị Hải Yến
 • BS. Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Mỹ Đức
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Nhóm Quản lý dự án Sản phụ khoa tại YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM (2014 – 2020)
  • Bác sĩ tại Bệnh viện Mỹ Đức (2020 – nay)
 • BS. Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Mỹ Đức
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Nhóm Quản lý dự án Sản phụ khoa tại YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM (2014 – 2020)
  • Bác sĩ tại Bệnh viện Mỹ Đức (2020 – nay)

Tháng Mười Hai, 2021

Tháng Mười Hai, 2020