Thứ Năm , 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ BS. Đào Thị Hải Yến

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đào Thị Hải Yến
 • BS. Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhóm Quản lý dự án Sản phụ khoa tại YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • BS. Đào Thị Hải Yến
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhóm Quản lý dự án Sản phụ khoa tại YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Mười Hai, 2020