Chủ Nhật , 26 Tháng Mười Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
ĐD. Đinh Ngọc Xuân Thư
 • ĐD. Đinh Ngọc Xuân Thư
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Học viện Karolinska
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Chuyên ngành: Không
 • Quá trình đào tạo: 
  • Điều dưỡng đa khoa – Đại học Khoa học ứng dụng Arcada – Phần Lan (2013-2018)
  • Chương trình Thạc sĩ Tin học y tế – Học viện Karolinska (2022 – Hiện nay)
 • ĐD. Đinh Ngọc Xuân Thư
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Học viện Karolinska
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Chuyên ngành: Không
 • Quá trình đào tạo: 
  • Điều dưỡng đa khoa – Đại học Khoa học ứng dụng Arcada – Phần Lan (2013-2018)
  • Chương trình Thạc sĩ Tin học y tế – Học viện Karolinska (2022 – Hiện nay)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ