Thứ Hai , 17 Tháng Hai 2020
Trang chủ BS. Nguyễn Đình Vân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Đình Vân
 • BS. Nguyễn Đình Vân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Carling clinic, Carefor Health & Community Services, Ottawa, Ontario, Canada
 • Ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
 • Chuyên ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
 • Quá trình đào tạo:
  • Nursing At University of Ottawa Year 2000 (BScN)
  • Respiratory and Anesthesia Technology At Vanier College, Montreal, Canada Year 1995 (CEGEP diploma)
  • Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1987 (Chuyên khoa sơ bộ)
  • Sinh học tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1980 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Đình Vân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Carling clinic, Carefor Health & Community Services, Ottawa, Ontario, Canada
 • Ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
 • Chuyên ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
 • Quá trình đào tạo:
  • Nursing At University of Ottawa Year 2000 (BScN)
  • Respiratory and Anesthesia Technology At Vanier College, Montreal, Canada Year 1995 (CEGEP diploma)
  • Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1987 (Chuyên khoa sơ bộ)
  • Sinh học tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1980 (Bác sĩ)

Tháng Mười, 2018

Tháng Bảy, 2018

 • 30 Tháng Bảy

  Bài tập khớp vai

  Bài tập khớp vai

  Các bài tập khớp vai này dùng để phục hồi chức năng do đau vai. Bạn cần tập dưới sự hướng dẫn của một bác sĩ. Các bài tập phải đi từng bước một.

Tháng Một, 2018

Tháng Tám, 2017