Thứ Hai , 16 Tháng Chín 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đinh Thị Hải
 • Đinh Thị Hải
 • Một con người có giá trị hơn cả thế giới
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Quá trình đào tạo:
  • Điều dưỡng tại Đại học Y  Dược Huế (2021)
 • Đinh Thị Hải
 • Một con người có giá trị hơn cả thế giới
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Quá trình đào tạo:
  • Điều dưỡng tại Đại học Y  Dược Huế (2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ