Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2019
Trang chủ Đinh Thị Na

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đinh Thị Na
 • Đinh Thị Na
 • “Thế giới này không thuộc về người có tiền, hay có tài mà thuộc về người có tâm”
 • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (2018)
 • Đinh Thị Na
 • “Thế giới này không thuộc về người có tiền, hay có tài mà thuộc về người có tâm”
 • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (2018)

Tháng Ba, 2017

Tháng Mười, 2016

Tháng Chín, 2016

Tháng Tám, 2016