Thứ Bảy , 16 Tháng Mười Một 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Đình Thắng
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ