Chủ Nhật , 29 Tháng Ba 2020

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đinh Thị Kim Quyên
 • Đinh Thị Kim Quyên
 • Sống hết mình, chơi hết sức, dừng đúng lúc.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2023)
 • Đinh Thị Kim Quyên
 • Sống hết mình, chơi hết sức, dừng đúng lúc.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ