menu toggle
Ths. Đỗ Đình Thịnh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Đỗ Đình Thịnh

Công tác hiện tại

Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

 Công nghệ sinh học

Quá trình học tập

2015

Công nghệ sinh học tại Đại học Terengganu, Malaysia năm  2015 (Thạc sĩ)

2009

Sinh học tại Đại học KHTN (Đại học quốc gia Hà Nội) năm 2009 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

3

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Đỗ Đình Thịnh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng