Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Doãn Ngọc Định
 • Doãn Ngọc Định
 • Đơn giản
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Chuyên ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y tế công cộng tại Đại học Y tế công cộng năm 2013 (Cử nhân)
 • Doãn Ngọc Định
 • Đơn giản
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Chuyên ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y tế công cộng tại Đại học Y tế công cộng năm 2013 (Cử nhân)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ