Chủ Nhật , 25 Tháng Mười 2020
Trang chủ ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng
 • ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng 
 • Đóng góp giá trị cho cộng đồng từ những gì tốt nhất của bản thân.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Hùng Vương
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2010-2016)
  • Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2019)
 • ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng 
 • Đóng góp giá trị cho cộng đồng từ những gì tốt nhất của bản thân.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Hùng Vương
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2010-2016)
  • Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2019)

Tháng Chín, 2020