Thứ Ba , 5 Tháng Ba 2024
Trang chủ Ths.BS. Lê Minh Luật

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. Lê Minh Luật
 • Ths. BS. Lê Minh Luật
 • Sống là hành động
 • Nơi làm việc: Bộ môn Châm cứu _ Khoa Y học cổ truyền _ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2010 (Bác sĩ)
 • Ths. BS. Lê Minh Luật
 • Sống là hành động
 • Nơi làm việc: Bộ môn Châm cứu _ Khoa Y học cổ truyền _ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2010 (Bác sĩ)

Tháng Tám, 2018