Chủ Nhật , 26 Tháng Năm 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Thị Kiều Trang
 • BS. Nguyn Thị Kiều Trang
 • “Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm vic: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ XUÂN TRƯỜNG
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Da liễu
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ chuyên khoa 1 Da Liễu tại Đại học Y dược TP.HCM (2015)
 • BS. Nguyn Thị Kiều Trang
 • “Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm vic: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ XUÂN TRƯỜNG
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Da liễu
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ chuyên khoa 1 Da Liễu tại Đại học Y dược TP.HCM (2015)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ