Thứ Năm , 23 Tháng Sáu 2022

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
DS. Chu Hà My
 • DS. Chu Hà My
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ Đại học tại Học Viện Quân Y (2016 – 2021)
  • Tốt nghiệp Dược sĩ đại học loại giỏi tại Học viện Quân y, thuộc trong top 6 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất toàn khóa.
 • DS. Chu Hà My
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ Đại học tại Học Viện Quân Y (2016 – 2021)
  • Tốt nghiệp Dược sĩ đại học loại giỏi tại Học viện Quân y, thuộc trong top 6 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất toàn khóa.

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ