Thứ Tư , 4 Tháng Mười 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
DS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 • DS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 • Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
 • Thành viên Ban Điều Hành Y Học Cộng Đồng 2022
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi đồng 1
 • Ngành: Dược học
 • Chuyên ngành: Dược lâm sàng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2016 – 2021
 • DS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 • Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
 • Thành viên Ban Điều Hành Y Học Cộng Đồng 2022
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi đồng 1
 • Ngành: Dược học
 • Chuyên ngành: Dược lâm sàng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2016 – 2021

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ