Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024
Trang chủ Văn Đức Hiếu

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Văn Đức Hiếu 
 • “Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể.” – Arthur Ashe
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2017 – 2023)
 • Văn Đức Hiếu 
 • “Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể.” – Arthur Ashe
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2017 – 2023)

Tháng Bảy, 2020