Thứ Ba , 28 Tháng Ba 2023
Trang chủ Đặng Hồng Dược Thảo

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đặng Hồng Dược Thảo
 • Đặng Hồng Dược Thảo
 • Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích
 • Nơi làm việc: Khoa Sản Bv trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Sản khoa
 • Chuyên ngành: Sản khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Sản khoa tại Trường cao đẳng y tế Huế năm 2006 (Trung cấp
 • Đặng Hồng Dược Thảo
 • Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích
 • Nơi làm việc: Khoa Sản Bv trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Sản khoa
 • Chuyên ngành: Sản khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Sản khoa tại Trường cao đẳng y tế Huế năm 2006 (Trung cấp

Tháng Chín, 2017