Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Dương Thị Mỹ Linh
 • Dương Thị Mỹ Linh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế từ 2014 đến 2020
 • Dương Thị Mỹ Linh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế từ 2014 đến 2020

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ