Thứ Ba , 18 Tháng Năm 2021
Trang chủ Dương Thị Bích Ngọc

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Dương Thị Bích Ngọc
 • Dương Thị Bích Ngọc
 • Whether 1°C or 99°C, it’s also water!
 • Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Duy Tân
 • Ngành: Y khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng năm 2022
 • Dương Thị Bích Ngọc
 • Whether 1°C or 99°C, it’s also water!
 • Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Duy Tân
 • Ngành: Y khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng năm 2022

Tháng Mười Hai, 2019

Tháng Mười, 2019

Tháng Bảy, 2019