Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Duy Minh
 • Lê Duy Minh 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Ngành: Chẩn đoán hình ảnh
 • Chuyên ngành: Siêu âm
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2000-2006)
  • Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2007)
  • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2008)
  • Bác sĩ Siêu âm tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2009)
 • Lê Duy Minh 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Ngành: Chẩn đoán hình ảnh
 • Chuyên ngành: Siêu âm
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2000-2006)
  • Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2007)
  • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2008)
  • Bác sĩ Siêu âm tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2009)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ