Thứ Sáu , 30 Tháng Chín 2022
Trang chủ Nguyễn Hữu Khánh Duy (Trang 2)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Hữu Khánh Duy
 • Nguyễn Hữu Khánh Duy
 • Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế
 • Nguyễn Hữu Khánh Duy
 • Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế

Tháng Mười Một, 2018