Thứ Sáu , 7 Tháng Mười 2022
Trang chủ BS. Nguyễn Văn Thắng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Văn Thắng
 • BS. Nguyễn Văn Thắng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2017 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Văn Thắng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2017 (Bác sĩ)

Tháng Năm, 2018