Thứ Bảy , 25 Tháng Một 2020
Trang chủ Phạm Đình Thắng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phạm Đình Thắng
 • Phạm Đình Thắng
 • Sống là làm việc và cống hiến cho nhân loại
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Ngành: Đang cập nhật
 • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên năm 2 trường đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Phạm Đình Thắng
 • Sống là làm việc và cống hiến cho nhân loại
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Ngành: Đang cập nhật
 • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên năm 2 trường đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Tháng Mười Một, 2019