Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phạm Đình Thắng
 • Phạm Đình Thắng
 • Sống là làm việc và cống hiến cho nhân loại
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Ngành: Y đa khoa
 • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên năm 5 trường đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Phạm Đình Thắng
 • Sống là làm việc và cống hiến cho nhân loại
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Ngành: Y đa khoa
 • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh viên năm 5 trường đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ