Thứ Sáu , 2 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Hà Thị Loan

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hà Thị Loan
 • Hà Thị Loan
 • Không thử sao biết không thể
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2021)
 • Hà Thị Loan
 • Không thử sao biết không thể
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2021)

Tháng Bảy, 2020