Thứ Hai , 20 Tháng Năm 2024
Trang chủ Hoàng Đình Tuấn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Hoàng Đình Tuấn 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2022)
 • Hoàng Đình Tuấn 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2022)

Tháng Bảy, 2020