Chủ Nhật , 24 Tháng Sáu 2018
Trang chủ HealthLinkBC

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
 • HealthLinkBC
 • www.healthlinkbc.ca
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • HealthLinkBC
 • www.healthlinkbc.ca
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật

Tháng Bảy, 2015

 • 10 Tháng Bảy

  HIV và các xét nghiệm tìm HIV [eBook]

  HIV và các xét nghiệm tìm HIV

  Siêu vi trùng gây bệnh liệt kháng ở người (Human Immunodeficiency Virus, viết tắt HIV) là sự nhiễm trùng gây thiệt hại cho hệ thống miễn dịch. Hệ miễn dịch là một phần của cơ thể để chống lại sự nhiễm trùng và bệnh tật.

 • 9 Tháng Bảy

  Các Loại Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn [eBook]

  Các Loại Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn

  Có. Các loại thuốc chủng ngừa đều an toàn cho con quý vị. Một số thuốc chủng được chế tạo từ vi trùng hoặc siêu vi khuẩn đã bị làm suy yếu hoặc đã chết, và một số được chế tạo từ các chất đạm và/hoặc polysaccharides (chất đường phức tạp). Thuốc chủng ngừa giúp con quý vị củng cố khả năng bảo vệ đối với vi trùng có hại để không bị bệnh đó.

 • 9 Tháng Bảy

  Thuốc Chủng Ngừa cho Tuổi Thơ: Có gì trong Thuốc Chủng và Tại Sao [eBook]

  Thuốc Chủng Ngừa cho Tuổi Thơ: Có gì trong Thuốc Chủng và Tại Sao

  Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe.

 • 9 Tháng Bảy

  Kinh Nghiệm Chủng Ngừa Tốt Đẹp Hơn cho Trẻ [eBook]

  Kinh Nghiệm Chủng Ngừa Tốt Đẹp Hơn cho Trẻ

  Thuốc chủng hoặc chích ngừa có thể gây ra đau nhức phần nào. Các hướng dẫn sau đây có thể đem lại kinh nghiệm chủng ngừa tích cực hơn cho cả quý vị lẫn con quý vị.

 • 9 Tháng Bảy

  Chủng Ngừa cho Học Sinh Lớp 6 tại B.C. [eBook]

  Chủng Ngừa cho Học Sinh Lớp 6 tại B.C.

  Chích ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ con quý vị chống lại nhiều chứng bệnh và các biến chứng của bệnh. Khi quý vị cho con mình chủng ngừa, quý vị cũng giúp bảo vệ những người khác nữa.

error: