Thứ Hai , 27 Tháng Sáu 2022
Trang chủ HealthLinkBC (Trang 4)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
HealthLinkBC
 • HealthLinkBC
 • www.healthlinkbc.ca
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • HealthLinkBC
 • www.healthlinkbc.ca
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật

Tháng Bảy, 2015

 • 8 Tháng Bảy

  Thuốc Chủng Ngừa Sài Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Sốt Tê Liệt (Tdap-IPV) [eBook]

  Thuốc Chủng Ngừa Sài Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Sốt Tê Liệt (Tdap-IPV)

  Thuốc chủng ngừa Thuốc Chủng Ngừa Sài Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Sốt Tê Liệt(Tdap-IPV)bảo vệ chống 4 căn bệnh: Sài uốn ván (phong đòn gánh), Bạch hầu, Ho gà (hay còn gọi là ho rít), Sốt tê liệt.

 • 8 Tháng Bảy

  Ăn vặt lành mạnh cho người lớn [eBook]

  Ăn vặt lành mạnh cho người lớn

  Nhiều người thích ăn vặt trong thời gian giữa các bữa ăn chính. Ăn vặt có thể giúp quý vị đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng và giúp quý vị không đói trong ngày. Nhu cầu cần ăn vặt còn tùy theo tuổi, sức khỏe, trọng lượng và mức hoạt động của quý vị. Khôngphải người nào cũng cần ăn vặt.

 • 8 Tháng Bảy

  Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sốt Vàng Da [eBook]

  Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sốt Vàng Da

  Thuốc chủng ngừa được đề nghị chích nếu quý vị du lịch đến hoặc làm việc tại một số quốc gia. Hãy thảo luận các kế hoạch du lịch của quý vị với đơn vị y tế công cộng, y viện chủng ngừa du lịch, hoặc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị ít nhất từ 6 đến 8 tuần trước khi quý vị lên đường.

 • 8 Tháng Bảy

  Dinh dưỡng lành mạnh cho người lớn và già lão nhưng vẫn khỏe mạnh [eBook]

  Dinh dưỡng lành mạnh cho người lớn và già lão nhưng vẫn khỏe mạnh

  Nhiều người thích ăn vặt trong thời gian giữa các bữa ăn chính. Ăn vặt có thể giúp quý vị đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng và giúp quý vị không đói trong ngày. Nhu cầu cần ăn vặt còn tùy theo tuổi, sức khỏe, trọng lượng và mức hoạt động của quý vị. Khôngphải người nào cũng cần ăn vặt.

 • 8 Tháng Bảy

  Thuốc chủng ngừa bệnh sốt thương hàn [eBook]

  Thuốc chủng ngừa bệnh sốt thương hàn

  Thuốc chủng ngừa du lịch được đề nghị cho những người đi du lịch đến hoặc làm việc tại một số các quốc gia. Điều quan trọng là phải hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc đến một y viện chích ngừa du lịch ít nhất từ 6 đến 8 tuần trước khi quý vị lên đường