Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Trang chủ TS.BS. Lê Thị Thu Hiền

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS.BS. Lê Thị Thu Hiền
 • TS.BS. Lê Thị Thu Hiền
 • Sống tích cực và luôn cố gắng làm tốt nhất có thể
 • Nơi làm việc: Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (Family Health International)
 • Ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
 • Chuyên ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Nâng cao sức khỏe trường Đại học Y nha khoa Tokyo năm 2008 (Tiến sĩ Y khoa)
  • Y tế công cộng trường Đại học Bruxelles (Bỉ) năm 2012 (Thạc sĩ)
  • Vệ sinh – Dịch tễ trường Đại học Y Hà Nội năm 1997 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Lê Thị Thu Hiền
 • Sống tích cực và luôn cố gắng làm tốt nhất có thể
 • Nơi làm việc: Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (Family Health International)
 • Ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
 • Chuyên ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Nâng cao sức khỏe trường Đại học Y nha khoa Tokyo năm 2008 (Tiến sĩ Y khoa)
  • Y tế công cộng trường Đại học Bruxelles (Bỉ) năm 2012 (Thạc sĩ)
  • Vệ sinh – Dịch tễ trường Đại học Y Hà Nội năm 1997 (Bác sĩ)

Tháng Mười, 2018

Tháng Chín, 2018

Tháng Tư, 2018

Tháng Mười Một, 2017