Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Phan Hiệp

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Phan Hiệp 
 • Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Phan Hiệp 
 • Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Bảy, 2020