menu toggle
Hồ Quang Thuận

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Hồ Quang Thuận

Công tác hiện tại

Đại Học Y Dược TPHCM

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2018

Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2018 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Hồ Quang Thuận

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN