menu toggle
BS. Hoàng Minh Tú Vân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Hoàng Minh Tú Vân

Công tác hiện tại

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Nhiễm

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Hoàng Minh Tú Vân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN