Thứ Năm , 30 Tháng Ba 2023
Trang chủ BSNT.Vũ Hoàng Việt Chi

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BSNT.Vũ Hoàng Việt Chi
 • BSNT. Vũ Hoàng Việt Chi
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhãn khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ nội trú nhãn khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2011 (Bác sĩ nội trú)
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2007 (Bác sĩ)
 • BSNT. Vũ Hoàng Việt Chi
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhãn khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ nội trú nhãn khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2011 (Bác sĩ nội trú)
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2007 (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2018

Tháng Tám, 2018