Thứ Năm , 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Ths. Đặng Thị Thu Hồng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths. Đặng Thị Thu Hồng
 • Đặng Thị Thu Hồng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Hóa
 • Chuyên ngành: MBA
 • Quá trình đào tạo:
  • MBA tại University of California at Berkley năm 1996 (Đại học)
  • Hóa tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 1984 (Đại học)
 • Đặng Thị Thu Hồng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Hóa
 • Chuyên ngành: MBA
 • Quá trình đào tạo:
  • MBA tại University of California at Berkley năm 1996 (Đại học)
  • Hóa tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 1984 (Đại học)

Tháng Chín, 2018

Tháng Tám, 2018

Tháng Sáu, 2018

Tháng Năm, 2018