Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Cố gắng làm tốt nhất có thể
 • Nơi học tập: Đại học Y Hà Nội
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Hà Nội năm 2024
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Cố gắng làm tốt nhất có thể
 • Nơi học tập: Đại học Y Hà Nội
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Hà Nội năm 2024

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ