Thứ Bảy , 16 Tháng Sáu 2018
Trang chủ Hồ Thị Thanh Huyền

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hồ Thị Thanh Huyền
 • Hồ Thị Thanh Huyền
 • Không có gì là không thể.
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Hồ Thị Thanh Huyền
 • Không có gì là không thể.
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)

Tháng Bảy, 2017

error: