Thứ Ba , 17 Tháng Chín 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đào Thị Ngọc Huyền
 • Đào Thị Ngọc Huyền
 • Còn gì quan trọng hơn việc những người mình yêu thương được hạnh phúc và khỏe mạnh
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Quản lý truyền thông dự án Nhi khoa
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Đào Thị Ngọc Huyền
 • Còn gì quan trọng hơn việc những người mình yêu thương được hạnh phúc và khỏe mạnh
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Quản lý truyền thông dự án Nhi khoa
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ