Thứ Hai , 3 Tháng Tám 2020
Trang chủ Đào Thị Ngọc Huyền

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đào Thị Ngọc Huyền
 • Đào Thị Ngọc Huyền
 • Còn gì quan trọng hơn việc những người mình yêu thương được hạnh phúc và khỏe mạnh
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Quản lý truyền thông dự án Nhi khoa
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Đào Thị Ngọc Huyền
 • Còn gì quan trọng hơn việc những người mình yêu thương được hạnh phúc và khỏe mạnh
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Quản lý truyền thông dự án Nhi khoa
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Năm, 2020

Tháng Ba, 2020

Tháng Mười Hai, 2019