menu toggle
BS. Huỳnh Trung Triệu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Huỳnh Trung Triệu

Công tác hiện tại

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Nhiễm

Quá trình học tập

2009

Nhiễm tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2009 (Bác sĩ nội trú)

2006

Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2006 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Huỳnh Trung Triệu

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng