Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024
Trang chủ Vũ Hoài Thanh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Vũ Hoài Thanh
 • Vũ Hoài Thanh
 • Tuy cuộc sống của con người chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ, làm cho nó đẹp đẽ vẫn là điều ý nghĩa. Cố gắng sống chân thiện, có trách nhiệm và đem niềm vui đến cho mình cùng mọi người xung quanh.
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Sinh học – Di Truyền
 • Chuyên ngành: Sinh học – Di Truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa Sinh học – CN Di truyền tại Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2006
 • Vũ Hoài Thanh
 • Tuy cuộc sống của con người chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ, làm cho nó đẹp đẽ vẫn là điều ý nghĩa. Cố gắng sống chân thiện, có trách nhiệm và đem niềm vui đến cho mình cùng mọi người xung quanh.
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Sinh học – Di Truyền
 • Chuyên ngành: Sinh học – Di Truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa Sinh học – CN Di truyền tại Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2006

Tháng Năm, 2018