Thứ Tư , 1 Tháng Hai 2023
Trang chủ BS. Đặng Trần Khiêm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đặng Trần Khiêm
 • BS. Đặng Trần Khiêm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2008 (Bác sĩ)
 • BS. Đặng Trần Khiêm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2008 (Bác sĩ)

Tháng Mười Một, 2018

Tháng Mười, 2018