Thứ Ba , 23 Tháng Mười 2018

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đặng Trần Khiêm
 • BS. Đặng Trần Khiêm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2008 (Bác sĩ)
 • BS. Đặng Trần Khiêm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2008 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ