Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Looking after your health today gives you a better hope for tomorrow.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y dược Huế (2017)
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Looking after your health today gives you a better hope for tomorrow.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y dược Huế (2017)

Tháng Chín, 2016