Thứ Năm , 7 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ DS. Bùi Ngọc Lan Hương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
DS. Bùi Ngọc Lan Hương
 • DS. Bùi Ngọc Lan Hương
 • Chia sẻ là đam mê
 • Nơi làm việc: Sài Gòn
 • Ngành: Dược sĩ
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược Sĩ Đại Học tốt nghiệp trường Đại Học Dược Hà Nội
 • DS. Bùi Ngọc Lan Hương
 • Chia sẻ là đam mê
 • Nơi làm việc: Sài Gòn
 • Ngành: Dược sĩ
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược Sĩ Đại Học tốt nghiệp trường Đại Học Dược Hà Nội

Tháng Mười Một, 2017