Thứ Ba , 31 Tháng Một 2023
Trang chủ Lê Hà Phượng Đức (Trang 2)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Hà Phượng Đức
 • Lê Hà Phượng Đức
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (CLJOC)
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Kinh tế Luật- ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2013 (Cử nhân)
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2009 (Tiếng Anh)
 • Lê Hà Phượng Đức
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (CLJOC)
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Kinh tế Luật- ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2013 (Cử nhân)
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2009 (Tiếng Anh)

Tháng Một, 2015

Tháng Mười, 2014

 • 15 Tháng Mười

  Điều khoản và điều kiện sử dụng

  Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web Y học cộng đồng. Bao gồm: từ chối trách nhiệm, những lợi ích bên ngoài, chính sách bảo mật, sự đảm bảo và giới hạn trách nhiệm.

Tháng Bảy, 2014

 • 1 Tháng Bảy

  Buồn nôn và nôn trong ung thư trẻ em

  Buồn nôn và nôn trong ung thư trẻ em

  Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.