Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Phan Hạnh Nhi
 • Lê Phan Hạnh Nhi
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: 
  • Sinh viên Trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng (2017-2023)
 • Lê Phan Hạnh Nhi
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: 
  • Sinh viên Trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng (2017-2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ